Bosch Ajoneuvojen järjestelmäanalyysit – FSA-tuotesegmentin läpileikkaus

 • Seuraava

  Jokaisella korjaamolla on oma osaamisalueensa:

  FSA:n avulla on mahdollista saavuttaa tarkka, nopea ja luotettava viantunnistus.

 • Seuraava

  Jokaisella korjaamolla on oma osaamisalueensa:

  FSA:n avulla on mahdollista saavuttaa tarkka, nopea ja luotettava viantunnistus.

Content

Bosch Ajoneuvojen järjestelmädiagnoosi tarjoaa korjaamolle merkittäviä etuja

 • Nopeat ja tehokkaat korjausratkaisut riippumatta ajoneuvon merkistä ja mallista
 • Luotettava viallisen komponentin tunnistaminen
 • Ei aikaa vieviä osien irrotuksia ja asennuksia
 • Tiivis ja selkeästi jäsennelty menurakenne testivaiheittain ja liitäntäohjeineen
 • Väärinkäyttö on likipitäen mahdotonta, sillä FSA opastaa kuinka johtimet liitetään!
 • Ajansäästöä komponenttitestillä
 • Ohjainlaitediagnoosissa käytännöllinen oloarvojen näyttö (vaati KTS:n ja ESI[tronic]2.0:n)
 • Nopeat ja helppokäyttöiset perustestit, mutta kapasiteetti riittää monimutkaistenkin ongelmien selvittämiseen

  FSA 050


Yleismittari jännite- ja virtamittauksiin; hybridiajo-
neuvojen testaaminen
FSA 500


Mittaustekno-
logiaa langat-
tomalla järjestelmä-
analyysilla
FSA 720


Järjestelmä-
analyysin systemaattista mittaus-
teknologiaa käyttämällä omaa PC:tä
FSA 740


Joustavaa "kaikki yhdessä" -laiteratkaisun mittaus-
teknologiaa järjestelmä-
analyysiin ja vikadiagnos-
tiikkaan
FSA 760


Mittaus-
teknologiaa kattavalla tunnistin-
varustuksella ammattimaiseen järjestelmä-
analyysiin ja tehokkaaseen diagnosointiin
  lisätietoja lisätietoja lisätietoja lisätietoja lisätietoja
Langattomat mittaukset      
Kytkentäopas
Ajoneuvokohtaiset testitedot Compacsoft Plus:n kanssa    
PC ja laitevaunu sisältyvät      
Johtimien tunnistus
Touchscreen        
Hybridiajoneuvot
For own PCs    
Täydellinen järjestelmä yhdessä ESI:n ja KTS:n kanssa  
✶ = lisävaruste, ✔ = sisältyy