Huoltoharjoittelu - Yleistä tietoa

Huoltoharjoittelu - Yleistä tietoa

Koulutusta kaikkiin järjestelmiin valmistajasta riippumatta

Koulutussisällöt on valittu nimenomaan täyttämään korjaamotyön asettamat vaatimukset. Jokaiselle kohderyhmälle löytyy sopiva kurssi.

 
Content
 • Osaamista

  Bosch: Innovatiivinen ja merkittävä järjestelmätarjoaja jo yli 125 vuoden ajan

  Kattavan ajoneuvojen järjestelmätekniikan merkittävänä tarjoana Bosch on kerännyt jo yli 125 vuoden kokemuksen. Bosch - innovatiivinen ja johtava autoteollisuuden ensivarustaja. Juuri siksi Bosch-tuotteet edustavat huipputeknologiaa ajoneuvotekniikan alalla. Tämän laajan tietotaidon ansiosta Bosch on tietämykseltään vakuuttava palveluntarjoaja myös autotekniikan perus- ja jatkokoulutuksessa.

   

  Etumatkaa osaamisessa oman huoltoverkoston ansiosta

  Vuosikymmenien kokemus maailmanlaajuisesta huoltoverkostosta on tuonut Boschille arvokasta tietämystä, jota sovelletaan käytännönläheisessä ja asiakkaiden toiveiden mukaan suunnatussa Bosch-koulutuksessa.

   

  Kattavaa järjestelmätietoa

  Boschin laajapohjaisen autoteknisen osaamisen ansiosta kurssien ja koulutusjaksojen sisällöt ovat aina kokonaisvaltaisia ja välittävät perusteelliset tiedot helposti ymmärrettävässä muodossa kaikista opittavista järjestelmistä.

   

  Koulutusta kaikkiin järjestelmiin valmistajasta riippumatta

  Autotekninen perus- ja jatkokoulutus merkitsee Boschilla kattavan tietämyksen välittämistä kaikista markkinoilla olevista ajoneuvojärjestelmistä ja niiden toiminnoista.

   

  Koulutussisällöt on valittu nimenomaan täyttämään korjaamotyön asettamat vaatimukset. Jokaiselle kohderyhmälle löytyy sopiva kurssi.

   
 • Edut

  Bosch-tietotaidolla valmiudet tulevaisuuteen

  • Erittäin pätevät kouluttajatiimit, käytäntöpainotteinen opetus, sisäpiirin tietotaitoa
  • Modernit, didaktiset koulutusmenetelmät
  • Asiakastarpeisiin ja käytäntöön täsmennetyt koulutussisällöt
  • Koulutusta uusimmilla testereillä ja laitteilla
  • Harjaannuttaminen uusimpiin järjestelmiin ja komponentteihin
  • Järjestelmätuntemusta ja kokemusta johtavalta alkuperäisvarustajalta
  • Kattavaa tietämystä nykypäivän autotekniikan sähköjärjestelmistä ja mekaniikasta
  • Systemaattisen vianetsinnän periaatteet
  • Vahvasti käytännönläheinen markkinoiden hallitsevien automerkkien pohjalta
  • Learning by doing – osanottajat harjoittelevat suoraan eri ajoneuvomalleista, moottorikoepenkeissä ja koestuslaitteissa, joissa simuloidaan monimutkaisia vikatilanteita
  • Maailmanlaajuista koulutusta
   
   
 • Learning by doing - opi tekemällä

  Käytännön menetelmin menestykseen

  Käytäntöpainoitteista opetusta

   

  Learning by doing on periaatteena kaikessa Bosch-opetuksessa. Koulutussisällöt on laadittu sekä teoriassa että käytännössä vastaamaan korjaamotyön tarpeita.

  Etusijalla on käytäntöpainoitteinen opetus pienissä ryhmissä. Pätevien kouluttajien johdolla osanottajat harjoittelevat oppimaansa teoreettista tietoa käytännössä eri ajoneuvoissa, moottoreissa koepenkkitilanteessa sekä vikasimulaattoreissa.

  Systemaattinen eteneminen

   

  Koulutus ja harjoittelu on laadittu moderneja didaktisia menetelmiä noudattaen: selkeästi jaoteltu rakenne teoreettisista periaatteista aina konkreettisiin käytännön sovelluksiin. Tehokkaat koulutusmenetelmät tukevat osanottajia omaksumaan perusteellisen tietämyksen ja varmuuden varsinkin poikkeuksellisen monimutkaisilla osa-alueilla.

  Välitämme systemaattisen etenemisen hallintaa

   

  Aika on rahaa, varsinkin juuri huoltopalveluissa. Vianetsintä ja sen jälkeiset korjaustyöt on siksi suoritettava järjestelmällisesti edeten. Systemaattinen eteneminen vianetsinnässä välittää osanottajille valmiudet rajoittaa vikojen aiheuttajat yksi toisensa jälkeen niin, että varmuus ja tehokkuus jokaisessa työvaiheessa saa hyvän pohjan.

  Korjauksiin kuluva aika ja kustannukset voidaan niin ollen laskea huomattavasti tarkemmin, mikä on ratkaiseva tekijä korjaamon kilpailukyvyn kannalta.

   
 • Kohderyhmät

  Kohderyhmämme ja asiakkaamme

  Tietämyksen välittäminen korjaamojen työstä ja innovatiivisten autoteknisten järjestelmien huollosta edellyttää, että koulutusstrategia laaditaan kohderyhmäpainoitteisesti. Eivät ainoastaan korjaamot ole kiinnostuneita hyötymään Boschin tietotaidosta, vaan myös esim. ammattikoulut ja erilaiset järjestöt.

   

  Omien ulkomaisten kouluttajiemme ohella tarjoamme koulutusta Service Training Center -keskuksessa myös:

  • ammattikoulujen opettajille
  • korjaamojen henkilökunnalle
  • alkuperäisvarustajille
  • viranomaisille
  • järjestöille
  • rajavartijoille
  • Bosch-insinööreille