Bosch koulutusohjelmat

Huoltokoulutus - koulutusohjelmat

Koulutustarjonta henkilö-, hyötyajoneuvojen ja uusien vaihtoehtoisten käyttöjen huoltoon

 
Content
 • Teemat

  Koulutusta kaikkiin järjestelmiin valmistajasta riippumatta

  Autotekninen perus- ja jatkokoulutus merkitsee Boschilla kattavan tietämyksen välittämistä kaikista markkinoilla olevista ajoneuvojärjestelmistä ja niiden toiminnoista.

  Koulutussisällöt on valittu nimenomaan täyttämään eri korjaamoissa asetetut vaatimukset. Jokaiselle kohderyhmälle löytyy siis sopiva kurssi.

  Tarjontaan sisältyvät niin päiväseminaarit kuin useamman päivän koulutusjaksot. Kurssimme eri teemoihin:  • Ajoneuvojen sähkötekniikka
  • Ajoneuvojen elektroniikka
  • Diagnoosit
  • Bensiininsuihkutus
  • Vaihtoehtoiset käyttömoottorit
  • Diesel-ruiskutusjärjestelmät
  • Mekaniikka ZF-huollot
  • Jarrut
  • eLearning-nettiseminaarit
  • Huolto
  • Koulutusjaksosarjat

   
 • Yksilöllinen harjaantumiskoulutus

  Mittatyönä räätälöityä harjoittelua

  Kurssien sisällöt täsmennetään nimenomaan asiakkaiden toivomuksia vastaaviksi. Näin harjoittelujaksoista saadaan kyseiselle kohderyhmälle juuri sopivat.

  Bosch-autotekniikkaa sovelletaan kaikkialla maailmassa - se vaatii myös maailmanlaajuista koulutusta. Bosch-koulutus- ja harjaantumiskeskuksia on niin ollen joka puolella maailmaa.

  Lisäksi tarjoamme myös yksilöllisiä kurssijaksoja asiakkaan tarpeiden mukaan joko Bosch-tiloissa tai paikan päällä.

  Esimerkkejä:

  Tarjoamme erikoiskoulutusta tukkuportaalle.

   
 • Hyötyajoneuvot

  Korjaamoalan ammattilaisille

  Elektroniset järjestelmät ovat kuuluneet jo pitkään myös hyötyajoneuvojen varustukseen. ABS, ASR, EBS, EAC ja elektroniset ajokytkimen säätimet – korjaamon on pystyttävä huoltamaan myös uusimman sukupolven turvatekniset ja mukavuusjärjestelmät.

  ESI[tronic] 2.0 Truck – uusin hyötyajoneuvojen diagnoosiohjelma tutuksi ja hyötykäyttöön.

  Hyötyajoneuvojen korjaus vaatii ammattitaitoa

  Bosch-koulutus antaa vankan perustan hyötyajoneuvojen tekniikan hallintaan: moottorit (diesel), pakokaasun jälkikäsittely (DNOX), paineilmajarrut (Knorr-jarrut), pneumaattiset levyjarrut (Knorr-jarrut), elektroniset järjestelmät (Knorr-jarrut), voimansiirto (ZF), ESI[tronic] Truck -diagnoosit. Valinnat tarpeen mukaan.

  Koulutustarjonta hyötyajoneuvoille

  • ESI[tronic] 2.0 Truck ja KTS Truck: niiden optimaalinen käyttö ja hyödyntäminen
  • Diesel-hyötyajoneuvotekniikka
  • Pakokaasujen jälkikäsittely hyötyajoneuvoissa
  • Hyötyajoneuvojen ja perävaunujen paineilmajarrut
  • ZF-voimansiirto hyötyajoneuvoissa
   
 • Vaihtoehtoiset käytöt

  Hybridiajoneuvot ja eMobile-sähköautot: Korkeajännitetyöt

  Hybridi- ja sähkökäytöt merkitsevät aivan uutta maailmaa. Korkeajännitejärjestelmiin kohdistuvissa töissä on aina noudatettava tinkimättä kaikkia turvaohjeita, ei pelkästään niiden diagnosoinnissa tai huollossa, vaan myös onnettomuusvaurioiden korjauksessa tai vaikka vain moottoritilan puhdistuksessa. Lähempää tietoa niistä saa Boschin käytännönläheisillä huoltokursseilla.

  Hybriditekniikka: Turvallisuus ensisijalla

  Harjaantumiskursseilla korjaamohenkiökuntaa opastavat asiantuntijat vaihe vaiheelta tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn korkeajännitejärjestelmien parissa. Sähkötekniikan perustietojen ja hybridiajoneuvojen toimintaperiaatteiden ohella ovat tärkeitä koulutusteemoja myös turvallisuus ja varotoimenpiteet.

  Kompleksit HV-järjestelmät

  Käytännön harjoittelua vuodesta 2011 lähtien: Useissa käytännön harjoitteluissa ja demonstraatioissa opitaan toimintavaiheet hybridikomponenttien - HV-akku, johtosarja, vaihtosuuntaaja ja sähkömoottori - diagnoosissa ja huollossa. Oleellinen seminaariteema on elektronisten ja tavanomaisten käyttöjen vastavuoroinen toiminta. Se on erinomaista valmennusta päivittäiseen korjaamotyöhön.

  Ammattilaisen harjaantumista

  Pätevöitymisen hybridiajoneuvojen huoltoon voi hankkia osallistumalla perusteelliseen ja käytännönläheiseen lisäkoulutukseen, joka oikeuttaa suorittamaan kaikentyyppiset työt hybridiajoneuvoissa. Se varmistaa paitsi korjaamon työntekijöiden työturvallisuuden myös pitkällä aikavälillä korjaamon varman liikevaihdon.

  Harjoitussisällöt

  Kurssi 'Fachkundiger Arbeiten an HV-eigensicheren Fahrzeugen' (HV-jännitteeltä suojattujen ajoneuvojen ammattimainen huolto) on suunnattu erityisesti autonasentajille/sähköasentajille, jotka ovat erikoistuneet elekronisiin järjestelmiin, ja korinkunnostustöihin erikoistuneille asentajille sekä huoltoteknikoille.


  Oikeudet HV-järjestelmien huoltotöihin

  Lisäkoulutus HV-jännitteeltä suojattujen ajoneuvojen huoltoon korjaamoissa. Oikeudet kytkeä HV-järjestelmät jännitteettömään tilaan ja tehdä työt jännitteettömistä HV-komponenteista.


  Hyödynnä laajaa kurssisisältöä

  Sähkötekniset perustiedot, vaihtoehtoiset käytöt, HV-ajoneuvot, työturvallisuus, varotoimenpiteet, ensiapu, käytännön työt HV-jännitteeltä suojatuissa ajoneuvoissa.